House in Dionysos by Nikos Koukourakis & Associates