Toro Canyon Residence by Shubin + Donaldson

Toro Canyon Residence by Shubin + Donaldson (10)