House in Trakai by AKETURI ARCHITEKTAI

House in Trakai by AKETURI ARCHITEKTAI (2)