House in Vilnius by Aketuri Architektai

House in Vilnius by Aketuri Architektai (2)