Wanjing studio Remodels a Home in Hangzhou, Zhejiang, China

Wooden stairs and concrete walls