Wanjing studio Remodels a Home in Hangzhou, Zhejiang, China

Wooden stairs. Concrete wall