Wanjing studio Remodels a Home in Hangzhou, Zhejiang, China

Modern wooden kitchen